test

חתונה ביקב תל שיפון בין הכרמים
את תסמיקי בלבן והוא יתלבש כמו חלוץ, דודות ירקדו בין הגפנים וילדות לובשות לבן יפזרו פרחי וורדים, הכול בתזמון מושלם מול שקיעה של הרי געש
אתם מתחתנים ואנחנו מתרגשים!
קיבלנו את פרטיכם ונתקשר אליכם במהרה